Klubist

Koerteklubi Aktiiv asutamise koosolek toimus 23.09.2004. a. Asutajaliikmeteks on Aarne Väli, Kaidi Kask, Koit Voojärv, Ljudmila Roi ja Eve Kannik.

Miks klubi asutati? Klubi oli sisuliselt olemas juba aprillist 2004. a., koos käis umbes kümmekond inimest. Liikmed soovisid organiseerida erinevaid üritusi, et endal oleks tore ja teised saaksid ka läbi loengute ja koolituste tarkust juurde. Klubi esimesed kaks aastat moodustasid juhatuse asutajaliikmed. Nii nagu klubi nimest nähtub, alustati klubi tegevust aktiivselt, esimese kahe aastaga korraldati 26 üritust, millel osalejate arv on pidevalt kasvanud.

Üritustest on korraldatud 7 loengut koerte koolitamisest, -pidamisest, -toitmisest, kus lektoriteks on olnud Jüri Pajusoo, Anu Paavel, Aivo Oblikas ja Inga Järv, neist loengutest 4 on olnud koos praktilise osaga. 10. oktoobril 2004 aastal korraldas koerteklubi esimesed võistlused koertele Saaremaal, millele on järgnenud veel üks kutsikate võistlus ja osalejate arvu järgi on need populaarsed ning see näitab taoliste võistluste korraldmise vajadust. Korraldatud on 8 vabaõhuüritust Saaremaa eri paigus, mis on olnud kas lustakate võistluste või metsamatkade vormis. Külastatud on Karujärvet, Kaarma maalinna, Pidulat, Viidumäe looduskaitseala, Konati matkarada, Vilsandi rahvusparki. 

Traditsioonilisteks muutunud üritustest võiks nimetada Koerte Jõulupäevi ja koerteklubi suvepäevi. Mitmed heategevusüritused on seotud Kuressaare Väikelastekodu lastega, kui 14. veebruaril sai külas käidud lastekodus ja 15. juunil kutsusime lapsed klubi treeningplatsile, kus näitasime oma koerte oskusi agilitys, samuti osalesid lastekodu lapsed ka 2005. aasta koerte Jõulupäeval Karujärvel. Koerteklubi on teinud koostööd ka mitmete teiste Eestis tegutsevate koeteklubidega sõprussuhete loomisel nagu Raplamaa Koertesõprade Seltsiga, kus meie klubi liikmed käisid külas ja Pärnus tegutseva klubiga Suur ja väike koer, kelle koolitajad Anu, Õnnely ja Raine käisid meie 2005 aasta suvepäevadel. 2 märtsil toimus koerteklubi tutvustav üritus Saaremaa Ühisgümnaasiumi auditooriumis ja 21 juunil toimus meie treeningplatsil väike jaanituli. 

Koerteklubi on teinud koostööd ka mitmete teiste Eestis tegutsevate koerteklubidega sõprussuhete loomisel nagu Raplamaa Koertesõprade Seltsiga, kus meie klubi liikmed käisid külas ja Pärnus tegutseva klubiga Suur ja väike koer, kelle koolitajad Anu, Õnnely ja Raine käisid meie 2005. aasta suvepäevadel. 2. märtsil toimus koerteklubi tutvustav üritus Saaremaa Ühisgümnaasiumi auditooriumis ja 21. juunil toimus meie treeningplatsil väike jaanituli. 

Koerteklubi üritusi on toetanud ka mitmed tublid ettevõtted.

Koerteklubi üritusi on toetanud ka mitmed firmad nagu Taluapteek, HMK Pet OÜ, Metra AS, Värkär OÜ, FIE Rivo Mesila, AS Kuressaare Sanatoorium, Kuressaare Linnavalitsus ja Kuressaare Sanatoorimid AS ja Timberhome OÜ. Klubi on soetanud koertega tegelemise soodustamiseks liikmete abiga agility takistused ja kaitsetreeninguteks varruka.

2006. a valiti klubi üldkoosolekul klubile uus juhatus: Arne Väli, Kaidi Kask, Jüri Zabellevits, Reet Koppel, Sirli Land, Tõnis Land ja Ljudmilla Roi.

Juhatuse liikmete suurem arv aitab kohustusi ühtlasemalt jaotada ja tõstab ka juhatuse otsuste usaldusväärsust. Parimaks tööde ja tegemiste korraldamiseks ja tegevuse ühtlustamiseks moodustati 3 toimkonda: info ja meediatoimkond, eesotsas Kaidi Kask, näitusetoimkond, eesotsas Reet Koppel ja koolitustoimkond, eesotsas Aarne Väli ja Ljudmila Roi.

Infotoimkonna ülesandeks on kajastada klubi tegemisi meedias ja jagada klubi liikmetele infot klubis toimuvast. Koerteklubi on 2006. aasta jooksul korraldanud 12 üritust. Üritustest on korraldatud 3 koolitust kuulekusest, agilityst ja päästest, kus lektoriteks on olnud Aivo Oblikas, Tiia Ariko ja Viidas Kõnd ning Marika Truu. 2006. a. korraldas koerteklubi esimesed Saaremaa Meistrivõistlused kuulekuskoolituses, kus osales kokku 8 võistluspaari, mis on Saaremaal koerte võistlustel osalemise rekord! Lisaks korraldati ka üks kutsikate võistlus kuulekuskoolituses, kus oli 7 võistluspaari. See näitab taoliste võistluste korraldamise vajadust. Korraldatud on 4 vabaõhuüritust Saaremaa eri paigus, nendest 1 toimus Karujärvel, klubi vastlapäev Kargi külas, klubi suvepäevad Kavandi külas ja klubi Jõulupäev Tahulas Suure Tõllu Kõrtsi õuel. 

Lisaks eelpool nimetatud üritustele sai külastatud Kärla lasteaeda ja toimusid klubi treeningplatsil koristustalgud. Koerteklubi on teinud koostööd ka teiste Eestis tegutsevate koerteühendustega: kaks üritust sai korraldatud koostöös Eesti Päästekoerte Ühinguga. Koerteklubi üritusi on toetanud ka mitmed firmad nagu HMK Pet OÜ, Kuressaare Linnavalitsus, Saaremaa Muuseum, loomaarst Valeri Trofimov ja Suure Tõllu Kõrts

2006. aastal on avaldatud kohalikes ajalehtedes ja ajakirjas “Koer” koerteklubi tegemistest ja liikmetest artikleid 7 korral. 2007. aastal on avaldatud erinevates väljaannetes artikleid MTÜ Koerteklubi Aktiivi tegemistest või liikmetest 6-l korral kohalikes ajalehtedes “Oma Saar” ja “Meie Maa” ja üle-eestilises ajakirjas “Koer”, lisaks on Koerteklubi Aktiivi palvel kirjutanud ajalehte “Oma Saar” ka tuntud Eesti koolitaja Aivo Oblikas. Näitusetoimkonna poolt korraldati 1 suurem näitusealane üritus, mis sisaldas match-showd, lisaks veel koeramise ürituse raames näituseteemaline osa. 

Koolitusüritusest korraldati 2007. aastal koostöös Eesti Päästekoerte Ühinguga päästekoertelaager, kus koolitajaks oli soomlane Annika Himanen, lisaks toimusid 2007. aastal teistkordselt Saaremaa Meistrivõistlused kuulekuskoolituses, kohtunikuks Vilve Roosioks, toimus üks kuulekuskoolituse eksam, kohtunikuks Tarmo Trepp ja esmakordselt Saaremaal jahikatse retriiveritele, kohtunikuks Mart Mae. 

Kokku on 2007. aastal korraldatud 9 üritust. Klubi on soetanud klubiliste kasutusse inventari, kaitsetreeningu jaoks varje ja kuulekuskoolituse tarbeks tõkke. 

Koerteklubi üritusi ja tegevust on toetanud mitmed firmad nagu Braham Trade AS, HMK Pet OÜ, Kuressaare Linnavalitsus, Saaremaa Muuseum, Trovet OÜ, Saaremaa Vesi, Taluapteek ja Kuressaare Sanatooriumid AS. Loodame saada klubisse juurde palju uusi ja aktiivseid koeraomanikke, kes soovivad ise organiseerida üritusi või lihtsalt kaasa lüüa meie ühistes tegemistes.

Parimate soovidega,
Sinu Koerteklubi AKTIIV juhatus

Lisainfo saamiseks saatke e-mail aadressile koerteklubiaktiiv@gmail.com

Scroll to Top