Menu

« »

Kokkuvõte Aktiivi üldkoosolekust

15.septembril 2016 toimus Kuressaares, Roomassaare kohvikus

MTÜ Koerteklubi Aktiiv ÜLDKOOSOLEK.

Koerteklubil Aktiiv oli koosoleku toimumise hetkel 66 liiget, neist koosolekul esindatud 50 (isiklikult kohal 25, volitustega 25) - üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Koosolekul arutati teemasid:

          1. 2015 majandusaasta aruanne

Aruanne oli eelnevalt kõigile liikmetele tutvumiseks saadetud e-posti kaudu.

          2. Ülevaade 2016 aasta tegevusest

Esitati ülevaade 2016. aastal toimunud klubi tegevustest aasta algusest kuni septembrini.

          3. Uue juhatuse valimine

Klubi põhikirja kohaselt juhib klubi tegevust üldkoosolekute vahelisel perioodil viie kuni seitsme liikmeline juhatus, mille tegevuskestus on kaks aastat. Seoses  2014. aastal valitud juhatuse volituste tähtaja saabumisega valiti klubile järgnevaks kaheks aastaks uus juhatus. Üldkoosolekul otsustati, et jätkatakse endiselt 7-liikmelise juhatusega. Seati üles 10 kandidaati, kellest osutusid häälteenamusega valituks nende suulisel nõusolekul Kaidi Kask, Andero Laurits, Kersti Pink, Greta Rüütel, Kairi Raamat, Jaanus Rand ja Kai Saar.

          4. Uue platsiga seonduv info

Arutati koerteklubi Aktiiv uue harjutusväljaku, asukohaga Marientali tee 4 Kuressaares, pinnasetöödeks ja piirdeaia ehitamiseks vajalikke töid, mahtusid ja investeeringuid.

          5. Jooksvad küsimused:

          5.1 Aasta ürituste plaanid

Otsustati 2017. aastal korraldada kaks KK võistlust, BH eksam, kahepäevane AG võistlus, AG karikaetapid ja KK minikarika etapid.

          5.2 Karjatamise koolitus koerteklubis Aktiiv

Kiideti heaks pakkumine, et koerteklubi Aktiiv võiks hakata pakkuma ka karjatamise koolitust. Saaremaal on olemas inimene, kes tegeleb karjakoerte koolitusega ja temaga                     koostöös võiks teha Aktiivi liikmetele info- ja koolituspäeva karjatamise kohta.

         5.3 Koerteklubi Aktiiv edukaimate eeskirja parandused

Konkursi „Koerteklubi Aktiiv edukaim koer“ eeskirjas viiakse sisse järgmised muudatused: „Edukaim Kutsikas“ nimetatakse ümber „Edukaimaks Algajaks“; kui võistluse                           paremusjärjestus selgub mitme soorituse kokkuvõttena, siis läheb arvesse kokkuvõtlik tulemus (AG EMV, mitteametlikud AG võistlused jms); mitteametlike jäljevõistluste                         tulemused arvestatakse „Kuulekaima Algaja“ tulemuste hulka, olemasoleva tabeli alusel; seoses üha tiheneva konkurentsiga agilitys valitakse agilitykoerte arvestuses edukaim                 koer ja koerajuht selle võistluspaari max 10 parima tulemuse seast.

Sisene või Liitu